Üretim Girdisi Muafiyet İşlemleri

    Sanayi Ürünleri (2024/1)

  • Sanayicilerin ürettikleri TSE Markalı ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılacak ürünlerin İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1) hükümlerinden muaf olarak ithal edileceğine dair Türk Standartları Enstitüsü tarafından TSE muafiyeti düzenlenmesi.

    “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünler (2024/9)

  • Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilen ürünlerin “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9) hükümlerinden muaf olarak ithal edileceğine dair Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından muafiyet izin yazısının düzenlenmesi.

    Araç Parçaları (2024/25)

  • Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilen ürünlerin Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/25) hükümlerinden muaf olarak ithal edileceğine dair Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından muafiyet izin yazısının düzenlenmesi.