T.S.E. (Belge-Net) İşlemleri

    Müracaat

  • İthalat öncesi Ürün Güvenliği Denetimi gerçekleştirilmesi zorunlu olan ürünlerin, Ürün Güvenliği Denetim Tebliğleri kapsamında denetlenmesi hususunda gerekli müracaatların yapılması.

    Fiziki Denetim Süreç Takibi

  • Tareks sistemi üzerinden yapılan müracaat sonrasında fiziki denetim için T.S.E. sistemine sevk edilen ürünlerin denetim sürecinin takip edilmesi.

İlgili Tebliğler

Sanayi Ürünleri(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1)

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünler (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9)

Araç Parçaları (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/25)