G.T.İ.P. Kapsamında Bilgilendirme

İthalatı planlanan ürünler için G.T.İ.P. bilgilerini bildirerek tabi oldukları Ürün Güvenliği Denetim Tebliğleri kapsamında üreticisinden temin edilmesi gereken bilgi ve belgeler hakkında bilgi alabilirsiniz.